Гостевые книги MBook на облачном хостинге DigitalOcean

Reveni al Park'E-to

 Enskribu || Seruĉu || Reguloj

Entute da mesaĝoj: 177.     Sur la paĝo 10 mesaĝoj     de 1 ĝis 10
Paĝoj:     [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [18] >>

Bor [09.11.2005 в 18:29]

Vojaĝanta ĵurnalistino venis pridemandi  
   maljunan judon.  
   La judo preĝas tradicie skuante barbon apud la muro.  
   Li finis la riton, demetis preĝan tukon  
   - Kiom ofte vi preĝas, sinjoro?  
   - Ĉiutage.  
   - Kiom delonge?  
   - Kvar 40 jarojn.  
   - Kaj pri kio vi preĝas?  
   - Ke venu paco, ĉesu ekstera danĝero de militantaj popoloj,  
     ke niaj infanoj ĉiam estu sataj.  
   - Kiun senton vi havas preĝante?  
   - Mi havas senton, kvazaŭ mi parolas kun muro!  

Комментарии посетителей:
 • Lis [10.11.2005 в 14:12]
  улыбка

Komentoj

Lis [10.11.2005 в 14:26]

Tost' por medikistoj
 
"Kaptis duko malbonan malsanon.
Serĉis longe kuracan rimedon.  
Finfine amikoj-konatuloj trovis por li eblecon.
- Iru dum tri tagoj, post tri montoj estos longa valo, fine de tiu valo vidos kavernon sub la roko.  
Loĝas tie virga kadukulino, kuniĝu kun ŝi kaj vi etos sana.
Faris la duko tiun longan vojon, trovis sulkitan maljunegulinon, ekkuniĝis kun ŝi kaj resaniĝis.
 
  Do gloru la  medikistoj, kiu elpensis, ke en
mucido troviĝas 'penicillin'   !
 

Komentoj

L.Rimon [20.11.2005 в 13:49]

Inĝenieroj kaj sciencistoj neniam ricevados tiom da mono, kiom politikistoj kaj estraranoj. Jen priciza matematika konkludo:  
Postulato 1) Scio estas forto.  
Postulato 2) Tempo estas mono.
Laŭ konata formulo forto=laboro/tempo. Ĉar scio=forto kaj tempo=mono, do ni ricevas: scio=laboro/mono.
Konkludu ni de ĉi tie formulon por mono:  
mono=laboro/scio.
Tia maniere, se scio strebas al nulo, do mono strebas al infinito. Sekve ju malplimulte vi scias, des pli multe ricevas da mono.

Komentoj

L.Rimon [20.11.2005 в 16:44]

Sara donis al la edzo sitelon da rubaĵo - forporti.
Li foriris kaj ne aperas dum horo, dua..
Finfine revenas
- Abram,kie vi estis?
- Sara, mi tamen ĝin vendis!

Komentoj

L.R. [20.11.2005 в 16:49]

Najbaroj interparolas:
- Al kiu via edzino konstante krias?
- Krias? Al nia hundo.
- Kompatinda besto. Hieraŭ ŝi promesis forpeli ĝin al strato kaj forpreni ŝlosilon de la loĝejo.

Komentoj

L.R. [25.11.2005 в 12:51]

Surdulino.
 
 - Salut', najbarinjo!
 - Iras de foiro.
 - Kiel vi fartas, do?
 - Aĉetis kokidon!
 - Nu, ĝis!
 - Kvindek rublojn donis.

Komentoj

Bor. [25.11.2005 в 13:00]

Bruas televidilo.
Jenas frapo en la pordon:
 - Ni proponas novan servon. Ni malŝaltas televidilojn.
 - Dankon, mi tion ne bezonas.
 - Kun muzelbato estos pli multekoste, pripensu!

Komentoj

R.L. [22.11.2005 в 09:49]

Malnova historio.
Cigano-patro instruas al la malgranda filo "vivon" :
- Iru do, por unua fojo akiru pecon da grasporkaĵo en la vilaĝo!
La ciganido iris, vagis, nenion elpensis krom ŝanĝi  siajn botojn kontraŭ tiu nutraĵo.
Revenis hejmen - la patro lin insultas, "Ĉu tiel oni akiras!",  
- Iru almenaŭ reprenu la botojn!
La ciganido revenis, longe persvadis la vilaĝanon reŝanĝi grason je botoj, finfine plore elpetis. Redonis la graspecon kaj elirante diris al la mastro:  
 - Estas la sama peco, ni neniel tuŝis vian grason, nur mia malsana patro ŝminkis per ĝi sian dorson kaj nenio krome!
 La vilaĝano, perpleksita, kolere ĝetis la porkaĵon en la knabon, tiu haste ĝin kaptis kaj senprokraste forkuris.
la unua "vivleciono" estis plenumita.

Комментарии посетителей:
 • Bor [22.11.2005 в 19:53]
  Kurta anekdoto:
  Ciganfamilio kun infanoj en banejo:
  - Ĉu ni purigu tiujn ĉi, aŭ faru la novajn?
 • R. [email] [27.11.2005 в 09:56]
  La plej kurte:
  "Banejo: kaj trans la vojo - senvestejo"

Komentoj

LR. [27.11.2005 в 09:52]

Du leonoj en savano interparolas:
- Kiom tedis tiuj novaj turistoj el Rusio, veturaĉas per "Ĝipoj", bruas, krias aĉaĵojn.
-Jes, - konsentas la dua, - kaj ankoraŭ: poste mobila telefono en la ventro ĉiu minute sonoras.

Комментарии посетителей:
Komentoj

B.G [03.12.2005 в 08:00]

Virino skribas al "pop"muzika eminentulo:
 Kara Serĝo!
Mi estas patrino de 30-jara Ilja.
Post kiam li aŭskultis vian kanton "Nigra Buumer'"
el nia loĝejo malaperis ĉiuj teknikaĵoj, mono,
sed ĉe mia filo aperis nigra BMW.
 Eble vi povos verki la kanton "Cerbo"   ?

Komentoj


Paĝoj:     [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [18] >>

Rakontu esperante vian ŝatatan anekdoton:

estu ĝi konata, eĉ kun longa barbo - ne gravas, rememoru tiujn, kiuj iam plaĉis.

Nomo*:
Email:
URL:
Urbo:
ICQ:
Ne konservi en Cookies
Email mesaĝo okaze de respondo
Ne montri email
      Private al la mastro
Mesaĝo*    (por ĉapelitaj literoj uzu X-an transkodigon "cx"="ĉ" ktp.) : 3000
citi fermu teg'on
Kodoj


Tradukitaj paraboloj en Park'Esperanto

__ __