Гостевые книги MBook на облачном хостинге DigitalOcean

Reveni al Park'E-to

 Enskribu || Seruĉu || Reguloj

Entute da mesaĝoj: 177.     Sur la paĝo 10 mesaĝoj     de 11 ĝis 20
Paĝoj:     << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [18] >>

Quoter [05.12.2005 в 16:12]

 
Usona flotaro dum milittrejnado moviĝis apud la bordo de Kanado, kiam estis registrita la radia intermesaĝado:
Usonano: - Turnu vian direkton je 15% norden, por eviti kunpuŝiĝon!
Kanadano: Mi konsilas al vi, turni 15% suden, por eviti  kunpuŝon!
U: Ni ripetas, turnu norden, por ne kunpuŝiĝi!
K: Ni plue rekomendas al vi turni suden por eviti akcidenton!
U: Mi estas kapitano de l'usona militŝipo. Avertas ankoraŭ foje - ŝanĝu vian direkton.
K: Sed ni diras - turnu suden!
U: Mi estas eksterm-aviadilo, subtenanta la militŝiparon. Ŝanĝu la direkton TUJ   !
K: Ni estas kanada lumturo. Estas do vi, kiu - turnos!  

Komentoj

R.L. [09.12.2005 в 10:30]

Iris monaho en dezerto kaj renkontis leonon.
 Eksentis hororon kaj ekpreĝis:
 - Ho, Dio ĉiopova, mi petegas, sugestu al tiu besto  
 kristanajn sentojn!
 Leono jen eksidas sur malantaŭaj piedoj, preĝmaniere kunigas la antaŭajn:
- Benu Dio la manĝon, kiun mi tuj akceptos!

Komentoj

R.L. [11.12.2005 в 12:17]

 
 Unu rabeno ege fieris pro sia fervoro en la dikredado. Ripetis  ĉiukaŭze: "Mi ja kredas la Dion; ĉar mi kredas la Dion".
 Okazis diluvo. La akvo iĝis pli kaj pli alta.
Al la rabeno venis homoj kaj vokis foriri.
- Ne, mi restas. Mi kredas la Dion, ĝi savos min.
 
Sed akvo daŭre alvenis. Al la domo de la kredanto alboatis lastaj savantoj:
- Ni havas liberan lokon, rapidu foriri!
-Ne, denove respondis tiu, mi ne fuĝas. Mi kredas la Dion.
 
 La akvo atingis la tegmenton, daŭris diluvi.
Al sidanta supre rabeno alflugis helikoptero:
- Estas bonŝanco, ke ni rimarkis vin, tuj ni ĵetos ŝnuron, vi povas supreniĝi, rapidu estas lasta ebleco!
Sed la rabeno rifuzis ankaŭ ĉifoje.
La akvo kovris ĉion kaj kompreneble li dronis.
 
Renkontinte sur ĉielo la Dion, la rabeno demandis:
- Mi ja tiel forte kredis je Vi, kial vi permesis, ke mi dronu?
Respondis al tio la Dio:
- Trifoje mi penis vin savi - kaj  boatoj venis al via domo kaj fine mi eĉ sendis helikopteron!

Komentoj

Lis [16.12.2005 в 05:44]

 
 Preĝas fervore homo dum daŭra tempo, petadas la Dion pri gajno en iu hazardumado, ĉu loterio, kaj tiel arde petegas, ke la Dio fin-fine ne eltenas:
- Nu helpus mi, helpus! Se vi almenaŭ estus aĉetinta loterian bileton!

Komentoj

L.R. [21.12.2005 в 09:21]

Homo kaptis Oran fiŝeton sorĉan kaj petas:
- Faru min la plej riĉa en la mondo!
Fiŝo:
- Bone, sed nur tiamaniere: vi devas ion inventi-entrepreni, kaj mi faros tiel ke vi de tio supergajnos.
Junulo en malcerto:
- Mi eĉ ne scias.. estas ĉe mi nenio ekskluziva..
F: - ne maltrankviliĝu. Mi devigos ĉiujn tion aĉeti.
Do adiaŭ! Kio estas via nomo?
- Bill Gejts.
- Baj, Billl!

Komentoj

R. [21.12.2005 в 09:28]

En apoteko:
- Donu al mi pilolojn kontraŭ avareco,
  kaj pli multe da, pli multe!
 

Komentoj

R. [21.12.2005 в 09:33]

 
 - Karulino, kiun vi preferas donacon?
 - Kion ajn amata, tutegale!  
Nur ke ĝi havu aŭtomatan stirsistemon kaj komputilan navigacilon!

Komentoj

Bor [21.12.2005 в 14:35]

Karulo, vi estas tre kaprica!
Lunde vi ŝatis ovaĵon, marde vi ŝatis ovaĵon,
merkrede vi ŝatis ovaĵon kaj ĵaŭde vi ŝatis ovaĵon,
kaj jen vendrede vi subite ne ŝatas ovaĵon!

Komentoj

Bor [21.12.2005 в 14:41]

Post longa foresto en kompanio aperas la homo,
kiu estis vizitata psikologon por kuraci enurezon.
Li revenis brava, nekutime kontenta.
- Ĉu do la psikologo al vi helpis   ?
- Jes!
- Vi ne plu pisas en liton?
- Pisas. Sed nun mi fieras pro tio!

Komentoj

Bor [25.12.2005 в 09:31]

Kurta anekdoto.  
Teksto sur la insigno de 150-kilograma virego:
SE VI VOLAS MORTI, DEMANDU MIN,  
ĈU MI VOLAS MALGRASIĜI.

Komentoj


Paĝoj:     << [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [18] >>

Rakontu esperante vian ŝatatan anekdoton:

estu ĝi konata, eĉ kun longa barbo - ne gravas, rememoru tiujn, kiuj iam plaĉis.

Nomo*:
Email:
URL:
Urbo:
ICQ:
Ne konservi en Cookies
Email mesaĝo okaze de respondo
Ne montri email
      Private al la mastro
Mesaĝo*    (por ĉapelitaj literoj uzu X-an transkodigon "cx"="ĉ" ktp.) : 3000
citi fermu teg'on
Kodoj


Tradukitaj paraboloj en Park'Esperanto

__ __